ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 


 • “Η κοινωνική κατασκευή των κρίσεων και ο ρόλος των ΜΜΕ: Από την ‘κρίση χρέους’ στη ‘προσφυγική κρίση” (2020).  Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών (υπό δημοσίευση) (μαζί με Νίκο Φωκά και Peter Bodor)
 • «Οι αναπαραστάσεις των γυναικών πολιτικών και της έμφυλης βίας στα ΜΜΕ: ανάλυση περιεχομένου σε εφημερίδες, ιστοσελίδες και τηλεοπτικούς σταθμούς» (μαζί με άλλους) (2020)
 • “Facebook και κρίση:Εναλλακτική πληροφόρηση ή προσαρμογή?”, Κοινωνιολογική Επιθεώρηση, τεύχ. 2-3, 2015. 
 • “H1N1 and news. Information or panic?” (με τους Σ. Πουλακιδάκο, Α. Φωκά, Ι. Ρουμελιώτη, Π. Σουρτζή, Α. Μαρινάκη, Χ. Ζαφειρούλη, Κ. Καλπακή , Μ. Ποριώτη), International Journal of Communication and Health, No 3, 2014. http://communicationandhealth.ro/upload/number3/PLEIOS-POULAKIDAKOS-PHOKA-ROUMELIOTI.pdf
 • “Foreign Policy and the Greek Media: The ‘Daily National Issue’” (με τον Χ. Φραγκονικολόπουό), Media Dialogues, pp 9 – 30, No 15, 2013  http://medijskidijalozi.files.wordpress.com/2013/03/medijski-dijalozi-no-15.pdf           
 • Η1Ν1 and τηλεοπτικές ειδήσεις: πληροφόρηση ή κωδικός πανικού?”  Ζητήματα Επικοινωνίας (με τον Σ. Πουλακιδάκο), σελ. 16-17, 2013.  
 • “Representations of terrorism in online media: a comparative examination of UK, Germany, Greece and Turkey” (with S. Poulakidakos and A. Veneti”, GPSG Working Paper #11, November 2012 (in English). http://www.gpsg.org.uk/wp-content/uploads/2011/12/Working_Paper_11.pdf
 • “Η1Ν1 και τηλεοπτικές ειδήσεις: κωδικός ενημέρωσης ή πανικού” (με τον Σ. Πουλακιδάκο), Ζητήματα Επικοινωνίας, τευχ. 16-17, 2013. 
 • “Communication and Symbolic Capitalism. Rethinking Marxist Communication Theory in the light of the Infromation Society”, tripleC 10(2)Q 230 – 252, 2012
 • “Η ελληνική κρίση και το “μέλλον” της Ε.Ε. στον ευρωπαϊκό Τύπο”, Ζητήματα Επικοινωνίας, σελ. 52 – 71, τεύχ. 12 – 13 (με άλλους).  
 • “En blogs: Από το διαδίκτυο στη blogόσφαιρα”Ζητήματα Επικοινωνίας, σελ. 82 – 95, τεύχ. 10, 2010.
 • “Προαγωγή υγείας και Μέσα μαζικής ενημέρωσης”Νοσηλεία και έρευνα, τεύχ. 27, Μάϊος – Αύγουστος 2010, σελ. 17 – 23 (με άλλους).
 • “Publicity and private life within the Greek blogosphere”International Journal. Of Electronic Governance, Vol. 3, Issue. 1, 2010 (με άλλους). 
 • “News and Views about Europe in Greece”, Media & Jornalismο, No 14, Vol. 8, No1, 2009, σελ. 153 – 172. 
 • “The Janus face of Greek radio discourse: conflict between tradition and modernization in the post-war era”Media & Cultural Politics, Volume 4(3), 2008, pp. 403 – 407.
 • «Η προβολή των πολιτικών θεσμών από τις τηλεοπτικές ειδήσεις» (με το Σ. Παπαθανασόπουλο), Ζητήματα Επικοινωνίας, τεύχ. 8, 2008, σελ. 55- 77
 • “H εκπαίδευση στα ΜΜΕ και η κατασκευή της «εικόνας» της εκπαίδευσης στις τηλεοπτικές ειδήσεις”Ζητήματα Επικοινωνίας, τεύχ., 6, 2007, σελ. 124 – 144.  
 • «Η κοινωνική έλευση του ραδιόφωνου: συρρίκνωση της ανοικτής κοινωνίας και πολιτιστικός εθνικισμός»Ζητήματα επικοινωνίας, σελ. 66-82, τεύχ. 2, 2005
 • “Περιεχόμενο και ποιότητα της τηλεοπτικής ενημέρωσης. Η πολιτική θεματολογία»Ζητήματα επικοινωνίας, σελ. 105-113, τεύχ. 3, 2005
 • “Ενημέρωση και θέαμα σε εκλογικά έτη: η στάση της κρατικής και της ιδιωτικής τηλεόρασης”Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, σελ. 53-87, τεύχ. 23, 2004. 
 • Νόημα και εργασία στην ύστερη νεωτερικότητα: ο ρόλος της εκπαίδευσης και του πολιτισμού της εικόνας”Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, σελ. 61 – 87, τεύχ. 114, Β/2004. 
 • «Ο ρόλος της εικόνας στην κρίση του σχολείου του κοινωνικού κράτους», Επιστημονική Επετηρίδα του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σελ. 163-183, Νο 15, 2002.
 • «Εξατομίκευση και τηλεοπτική επικοινωνία στην ύστερη νεωτερικότητα»Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τεύχ. 95, Α’ 1998
 • «Παγκοσμιοποίηση και εκπαίδευση», Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σελ. 179-219, τεύχ. 11, 1998. 
 • «Η κρίση της εκπαίδευσης στον ώριμο καπιταλισμό»Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, σελ. 143-185, τευχ. 19, 1996. 
 • «Η κινούμενη εικόνα ως πολιτισμικό σχήμα. Η δομική συγκρότηση της κινούμενης εικόνας»Νέα Κοινωνιολογία, Νο 19, φθινόπωρο 1994. 
 • «Η κινούμενη εικόνα ως πολιτισμικό σχήμα. Τρόπος σκέψης και κοινωνικός δεσμός», Νέα Κοινωνιολογία, Νο 19, φθινόπωρο 1994. 
 • “Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και πολιτισμικές διαφορές στη ‘μετα-βιομηχανική’ κοινωνία”, Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ..Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σελ. 198-222, τευχ. 7, 1994. 
 • “Ekrannoto iskustvo v veka na elektronikata” («Oι τέχνες της οθόνης στην εποχή της ηλεκτρονικής»), Problemi na Kulturata, No 4, Sofia, 1986, pp. 74-87. 
 • “Elektronnite sredstva v sferata na estetitscheskoto vaspitanije” («Τα ηλεκτρονικά μέσα στη σφαίρα της αισθητικής αγωγής»), Kultura, Savremennost, Litschnost, Nο 3, Sofia 1985, pp. 63-70. 

ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ


 • «Τα ΜΜΕ στην εποχή της κρίσης: παρατηρητές ή ενεργοί πολιτικοί παίκτες;» (2013), πρόλογος στο βιβλίο Σ. Πουλακιδάκος, Προπαγάνδα και δημόσιος λόγος. Η παρουσίαση του μνημονίου από τα ελληνικά ΜΜΕ, Αθήνα: Da Vinci. 
 • “Τα μέσα έχουν αποικίσει την πολιτική;”, πρόλογος στην ελληνική έκδοση του βιβλίου των Mayer T. Και Hinchman L. Από τη δημοκρατία των κομμάτων στη δημοκρατία των ΜΜΕ (Media Democracy), Πολύτροπον, Αθήνα, 2008. περισσότερα
 • «Η Θεωρία της Καλλιέργειας Προτύπων και η σύγχρονη θεωρία της επικοινωνίας», εισαγωγή στην ελληνική έκδοση του βιβλίου των Morgan Μ. και Shanahan J., Η τηλεόραση, η πραγματικότητα και το κοινό, εκδ. Πολύτροπο, Αθήνα, 2006. περισσότερα
 • «Για μια φιλοσοφία των μέσων μαζικής επικοινωνίας» (με τον Σ. Παπαθανασόπουλο), εισαγωγή στην ελληνική έκδοση του βιβλίου του N. Garnham Χειραφέτηση και νεωτερικότητα: O ρόλος των μέσων μαζικής επικοινωνίας, Καστανιώτης, Αθήνα 2003. περισσότερα
 • “Από τη θεωρητική καινοτομία στην εφαρμοσμένη ανάλυση της σύγχρονης πολιτικής επικοινωνίας”, βιβλιογραφικό δοκίμιο, Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, τεύχος 35, Μάιος 2003.
 • “Η κατασκευή των ειδήσεων και ο ρόλος τους στην πολιτική διαδικασία”, βιβλιοκριτικό δοκίμιο, Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τευχ. 15, 2000. 
 • «Το νέο περιεχόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού και η σχέση ανεργίας και επιπέδου εκπαίδευσης»Σύγχρονα Θέματα, σελ. 73-83, τεύχ. 67, 1998
 • “Το τέλος της ανεκτικότητας;” Ιδεοκίνηση, σελ. 50-56, Νο 3, 1992.