ΑΛΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ


EKTOΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ


 • Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Επιστημονικού Περιοδικού tripleC 
 • Από τον Ιούλιο 2005, συντάκτης της στήλης «Μετέωρο Βήμα» στο περιοδικό Σύγχρονη εκπαίδευση.
 • Ο (οικονομικός) πολιτισμός της ιδιωτικής τηλεόρασης
 • Η εκπαίδευση με τα μάτια της Έλλης...του Νίκου, της Όλγας, του Προκόπη, της Μαρίας, του Θοδωρή...αλλά και της Μαριέττας
 • Η Σκύλα του κρατισμού και η Χάρυβδη της αγοράς
 • Μαθητικές παρελάσεις: από την ιδεολογική αντιπαράθεση στη λογική του θεάματος
 • Δημόσιο, Ιδιωτικό ή Πανεπιστήμιο ?
 • Η κολεγιοποίηση της κοινωνίας
 • Το όνομα του μήνα
 • Δελτία ειδήσεων - πολιτικά καφενεία. Ή πώς συντηρείται η καθ' ημάς ανατολή
 • Η κοινωνία του φόβου
 • Τέλος εποχής
 • Η Μεγάλη Αναδιανομή και το τέλος ενός χωροφύλακα
 • Η κατασκευή μιας κρίσης
 • κ.ά.
 • Από το 2005 διευθυντής της σειράς ΜΜΕ, Κοινωνία, Πολιτισμός, στον εκδοτικό οίκο «Πολύτροπον».
 • Συμμετοχή στη διημερίδα με θέμα την  Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Διοργάνωση, ΕΡΤ, Ζάππειο, 21/1/2009. 
 • Υποψήφιος RTW στην πρόταση που κατέθεσαν από κοινού το ΙΟΜ και το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου για το Twinning program “BG/07/IB/OT/01: Strengthening the capacity of the Ministry of Culture to secure development and implementation of a National Audiovisual Policy, including copyright protection”, 2008. Υποστήριξη της πρότασης, Σόφια, Φεβρουάριος 2008.
 • Ίδρυση του Παρατηρητηρίου Εξωτερικής Πολιτικής στα ΜΜΕ, από κοινού με το Εργαστήριο Κοινωνικών και Πολιτικών Θεσμών του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου – επικεφαλής του Παρατηρητηρίου, 2007- 2008.
 • 14ο συνέδριο δημοσιογραφίας «Η ελληνική τηλεόραση σήμερα», ως εκπρόσωπος του ΕΜΜΕ, 22-25/6/2006. 
 • Συμμετοχή στο στρογγυλό τραπέζι με θέμα : «ΜΜΕ και δημοσκοπήσεις: Αποτύπωση ή καταγραφή τάσεων?» και άλλους συμμετέχοντες τους: Ηλία Νικολακόπουλο, Σπύρο Ζαβιτσάνο, Νίκο Δεμερτζή. Διοργάνωση, Ανοικτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο του Δήμου Κορυδαλλού, 7/6/2006. περισσότερα 
 • Συμμετοχή, ως εμπειρογνώμων, στην επιτροπή που συγκρότησε το Υπουργείο Τύπου για την εκπόνηση κανόνων δεοντολογίας σχετικά με τις δημοσκοπήσεις και τις μετρήσεις τηλεθέασης και ακροαματικότητας, με αντικείμενο την κατάρτιση πρότασης για τις δημοσκοπήσεις, Οκτώβριος 2003-Ιανουάριος 2004. 
 • Μέλος της Επιτροπής για τη σύνταξη πρότασης για τη συνέχιση των προγραμμάτων «Αγωγής του Καταναλωτή στα σχολεία». Φορέας: Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων, Οκτώβριος 2001.
 • Μέλος επιτροπών 
  • α) συγγραφής των προδιαγραφών, 
  • β) αξιολόγησης των υποψηφίων συγγραφέων, 
  • γ) αξιολόγησης και παραλαβής του εκπαιδευτικού υλικού, του προγράμματος για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στο αντικείμενο «Αγωγή του καταναλωτή στα σχολεία» 
  • δ) υπεύθυνος για τους φακέλους «Αγωγή του καταναλωτή και πολιτισμός» (φορέας υλοποίησης Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ), επιστημονικός υπεύθυνος Καθηγητή Ν. Δεμερτζής).
  • κ.ά. 
 • Συνεργασία ως κριτής άρθρων υπό δημοσίευση με τα επιστημονικά περιοδικά 
  • Press/politics
  • Ζητήματα Επικοινωνίας, 
  • Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών
  • Επιθεώρηση των Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημονική Επετηρίδα του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ


 • European Sociological Association (ESA)
 • Αντιπρόεδρος του Ερευνητικού Δικτύου 18/”Κοινωνιολογία της Επικοινωνίας και των ΜΜΕ”, της ESA (Νοέμβριος 2011 –  Σεπτέμβριος 2015)
 • Τοπικός διοργανωτής του Συνεδρίου του Ερευνητικού Δικτύου 29/”Κοινωνική Θεωρία”, με θέμα “Κρίση και κοινωνική θεωρία”, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2011 .
 • European Communication Research and Education Association (ECREA)
 • International Visual Sociology Association (IVSA
 • International Association for Media and Communication Research (IAMCR
 • Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης (ΕΕΠΕ
 • Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ) και μέλος του ΔΣ της Εταιρείας, 2014 – 
 • Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων (ΣΕΚ) και 2 φορές μέλος του Δ.Σ.
 • Ελληνική Σημειωτική Εταιρεία (ΕΣΕ)
 • Παιδαγωγική Εταιρείας Ελλάδας (ΠΕΕ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ


 • Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ινστιτούτου Τύπου της ΕΣΗΕΑ 2015 – 
 • Αντιπρόεδρος του Ερευνητικού Δικτύου 18/Κοινωνιολογία της Επικοινωνίας και των ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Κοινωνιολογικής Εταιρείας (ESA) (Νοέμβριος 2011 – 2015).
 • Τακτικό μέλος της τριμελούς επιτροπής του ΔΙΚΑΤΣΑ για τα πτυχία Επικοινωνίας και ΜΜΕ (Σεπτέμβριος 2003- 2005).