ΕΡΕΥΝΕΣ


ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ


 • Της μελέτης σκοπιμότητας «Κέντρο Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων (ΚΕΔΚ)» για λογαριασμό της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Κρίσεων του ΥΨΠΤΕ, Αθήνα, 2018 – 2019.
 • “Κοινωνικοί ρόλοι Και έμφυλα στερεότυπα Στα ΜΜΕ (Τηλεοπτικές  ειδήσεις)”, που χρηματοδοτήθηκε από το ΚΕΘΙ και πραγματοποιήθηκε από το Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στα ΜΜΕ του Τμήματος ΕΜΜΕ του ΕΚΠΑ.
 • “Η Κάλυψη της Έμφυλης Βίας στην Ελληνική Τηλεόραση: Συγκριτική επισκόπηση ενημερωτικού περιεχομένου των τηλεοπτικών σταθμών» που διεξήγαγαν το ΕΣΡ και το ΚΕΘΙ, με χρηματοδότηση του ΚΕΘΙ και φορέα υλοποίησης το Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στα ΜΜΕ του Τμήματος ΕΜΜΕ του ΕΚΠΑ. 
 • Στο έργο H2020  “Capacity building for women candidates and media stakeholders in public “debates in Greece” 2019 – 2020.
 • «Η στάση των ελληνικών ΜΜΕ κατά την προδημοψηφισματική περίοδο 2015» (2015- 2016).  
 • «Η δεοντολογία και τα ελληνικά ΜΜΕ» (2014 – 2015) 
 • «Η κρίση, η Χρυσή Αυγή και τα ΜΜΕ» (2014) 
 • «Η κρίση και το Facebook» (2013) 
 • “Κρίση και πολιτική συμπεριφορά – η απεικόνιση των ακροδεξιών κομμάτων στα ελληνικά ΜΜΕ» (Μαϊος – Ιούλιος 2014). 
 • “ΜΜΕ, κρίση και δημοσιογραφική αμεροληψία” (Απρίλιος – Ιούλιος 2012)
 • “Η λογική του μέσου σε περίοδο κρίσης”, Απρίλιος – Ιούλιος 2011. 
 • Περιεχόμενο και ποιότητα της τηλεοπτικής ενημέρωσης – δεύτερος κύκλος” (Μάϊος – Νοέμβριος 2010).
 • “Η νέα γρίπη, τα ΜΜΕ και οι απόψεις του νοσηλευτικού προσωπικού” (Οκτώβριος 2009 – Νοέμβριος 2010).
 • “Το περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: το Facebook” (Μάιος – Νοέμβριος 2010).
 • Η κάλυψη της προεκλογικής περιόδου 2009 για το ευρωκοινοβούλιο, στις τηλεοπτικές ειδήσεις ( (Ιούνιος, Ιούλιος 2009).
 • «Παρακολούθηση του βαθμού και τρόπου προβολής των πολιτικών κομμάτων και προσώπων από τα δελτία ειδήσεων της ελληνικής τηλεόρασης», για λογαριασμό του ΙΟΜ, Μάρτιος – Ιούνιος 2008 και φορέα υλοποίησης το Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στα ΜΜΕ του Τμήματος ΕΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • «Η εσωστρέφεια των ελληνικών τηλεοπτικών ειδήσεων», Μάρτιος – Μάιος 2008 και φορέα υλοποίησης το Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στα ΜΜΕ του Τμήματος ΕΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
 • «Δεοντολογία και ιδιωτική ζωή στην Ελληνική blogόσφαιρα», Μάρτιος – Μάιος 2008 και φορέα υλοποίησης το Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στα ΜΜΕ του Τμήματος ΕΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών.  
 • «Η κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των εθνικών εκλογών 2007 από τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων» (2οτρίμηνο 2008), με φορέα υλοποίησης το Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στα ΜΜΕ του Τμήματος ΕΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • «Οι διεθνείς σχέσεις και η εξωτερική πολιτική στην τηλεόραση και τον Τύπο», με το Χ. Φραγκονικολόπουλο (1/10/2007 – 30/11/2008) και φορέα υλοποίησης το Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στα ΜΜΕ του Τμήματος ΕΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ.  
 • «Βαθμός και τρόπος προβολής των πολιτικών θεσμών και προσώπων από τα δελτία ειδήσεων της ελληνικής τηλεόρασης», με τον Καθηγητή Σ. Παπαθανασόπουλο, (2006-2007) για λογαριασμό της ΓΓ Επικοινωνίας και φορέα υλοποίησης το ΕΠΙΕΕ και το Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στα ΜΜΕ του Τμήματος.
 • “Η Κουλτούρα των Ειδήσεων”, 21/11/2006 – 3/5/2007 (πρόγραμμα «Καποδίστριας», κωδικός 70/4/6360).
 • “H Κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των Νομαρχιακών και Δημοτικών Εκλογών 2006, από τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων”, Οκτώβριος – Δεκέμβριος (2006) και φορέα υλοποίησης το Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στα ΜΜΕ του Τμήματος ΕΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • «Η παρουσίαση της μεταπολεμικής κατάστασης στο Ιράκ από τα δελτία ειδήσεων των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών», Οκτώβριος-Νοέμβριος 2005, με φορέα υλοποίησης το Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στα ΜΜΕ του Τμήματος ΕΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • «Περιεχόμενο και ποιότητα της τηλεοπτικής ενημέρωσης», Φεβρουάριος-Μάιος 2005 με φορέα υλοποίησης το Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στα ΜΜΕ του Τμήματος ΕΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
 • «Η εκπαίδευση στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων», Μάρτιος-Μάιος 2005 με φορέα υλοποίησης το Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στα ΜΜΕ του Τμήματος ΕΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • «Η προεκλογική δραστηριότητα στα δελτία ειδήσεων της ελληνικής τηλεόρασης (ευρωεκλογές 2004)» (αδημοσίευτη) με φορέα υλοποίησης το Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στα ΜΜΕ του Τμήματος ΕΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • «Η προεκλογική εκστρατεία στα δελτία ειδήσεων της ελληνικής τηλεόρασης (εθνικές εκλογές 2004)» με φορέα υλοποίησης το Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στα ΜΜΕ του Τμήματος ΕΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
 • «Ευέλικτη εξειδίκευση και ευέλικτη εκπαίδευση. Ο ρόλος του εικονιστικού συμβολικού» Μάρτιος – Μάιος 2003. 
 • «Ο ρόλος του ραδιοφώνου στην επιτάχυνση των κοινωνικών μεταβολών στην Ελλάδα. 1935-1950», με τον Μ. Χαιρετάκη (πρόγραμμα «Καποδίστριας», κωδικός 70/4/36).
 • «Συγκριτική ανάλυση του προγράμματος της ελληνικής και βουλγαρικής τηλεόρασης» (των δυο ελληνικών και των δυο βουλγαρικών τηλεοπτικών σταθμών), 1984, για λογαριασμό της βουλγαρικής τηλεόρασης.

ΜΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ


 • Συμμετοχή ως “Εμπειρογνώμων” στην ομάδα έργου του ΕΛΙΑΜΕΠ, για το ερευνητικό πρόγραμμα “Παροχή ανεξάρτητων εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον τομέα της οπτικοακουστικής πολιτικής”, που χρηματοδοτείται από την ΕΕ (2010 – ). 
 • Ως «εξπέρ» στην εμπειρική κοινωνιολογική έρευνα «Η νεολαία και το βίντεο», η οποία διεξήχθη κατά το 1985 με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών της Νεολαίας της Βουλγαρίας. Συνέγραψα τεκμηριωμένη έκθεση για τη διάδοση του βίντεο, την κοινωνική σύνθεση των συστηματικών του χρηστών, τις νέες πολιτισμικές πρακτικές που θα εμφανιστούν, τις πιθανές αρνητικές επιδράσεις και το είδος των φιλμ που πιθανόν θα διακινείται. Επίσης συμμετείχα στη σύνταξη και συλλογή της σχετικής βιβλιογραφίας.
 • Ερευνητής στην εμπειρική κοινωνιολογική έρευνα «Παιδική δημιουργία και μουσική», 1985, με φορέα υλοποίησης το Τμήμα “Κοινωνιολογία της Τέχνης και των Μαζικών Επικοινωνιών” του Ινστιτούτου Κοινωνιολογίας της Ακαδημίας Επιστημών Βουλγαρίας. Είχα την ευθύνη για την προετοιμασία του ερωτηματολογίου που απευθυνόταν σε γονείς και εκπαιδευτικούς, καθώς και της σχετικής κοινωνιολογικής θεωρητικής ανάλυσης. 
 • Μέλος της ομάδας σχεδιασμού και διεξαγωγής της εμπειρικής κοινωνικής έρευνας «Αναλφαβητισμός του τσιγγάνικου πληθυσμού Αγ. Παρασκευής Βόλου», τρίτο τρίμηνο 1989. Συμμετείχα στη συγγραφή της θεωρητικής ανάλυσης και τη διαμόρφωση του ερωτηματολογίου. 
 • Συντονιστής της ερευνητικής ομάδας στην έρευνα «Δυνατότητες ανάπτυξης της καλωδιακής τηλεόρασης στην Ελλάδα», με επιστημονικό υπεύθυνο τον Δ. Τσαρδάκη (χρηματοδότηση από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών), Απρίλιος – Σεπτέμβριος 1995.
 • Μέλος της διεθνούς ερευνητικής επιτροπής της Διεθνούς Εταιρείας Βιβλιολογίας., 1988 – 1992. 
 • Απασχόληση ως «Κανονικός έκτακτος συνεργάτης» για 4 1/2 χρόνια στο Τμήμα “Κοινωνιολογία της Τέχνης και των Μαζικών Επικοινωνιών” του Ινστιτούτου Κοινωνιολογίας της Ακαδημίας Επιστημών Βουλγαρίας. Συμμετοχή στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση εμπειρικών ερευνών, ως ακροατής και ως εισηγητής στα σεμινάρια καθηγητών και ερευνητών που διοργάνωσε το Τμήμα, ως τακτικός κριτής άρθρων προς δημοσίευση, στην προετοιμασία και στη συγγραφή συλλογικών εργασιών, στην προετοιμασία και στη διεξαγωγή διεθνών και τοπικών συνεδρίων που διοργάνωσε το Τμήμα.
 • Εξωτερικός συνεργάτης του Τομέα Κοινωνιολογίας της Υγειονομικής Σχολής Αθήνας, Απρίλιος 1987 – Μάρτιος 1988. Συμμετοχή στην εκπόνηση ερευνητικού έργου, που στόχευε στη μελέτη των ΜΜΕ, σε αναφορά και με το θέμα της υγείας.